Další průser

19.05.2017 14:21

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 18.5.2017

STK OFS navrhuje k projednání DK provinění družstva Bernartice/Žacléř B (utkání A2G0101 Bernartice/Žacléř B – Chotěvice) pro disciplinární přečin dle SŘ §7/1H a §10/8 (neoprávněné nastoupení více hráčů ze soupisky A družstva) s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání.

DK kontumuje utkání A2G0101 Bernartice/Žacléř B – Chotěvice na 0:3 (původně 16:2) a klubu

B. Žacléř se ukládá pokuta ve výši 2.000,-Kč