Struktura oddílu

Výbor oddílu


Výbor oddílu

Předseda

Roman Businský  roman.businsky@volny.cz

Místopředseda

Dušan Poláček   dusan.polacek@seznam.cz

Sekretář

Radek Kotyk      radek.kotyk@email.cz

Pokladník

David Máca       dmaca@seznam.cz

Člen výboru

Jan Kubal           hank1@email.cz        

Člen výboru

Tomáš Knap     Knaptom5@seznam.cz

Člen výboru

Martin Gajdoš   martas.gajda@seznam.cz 

Pak tu jsou další,nepostradatelní,přines,podrž,podej,řekni,kteří jsou na stadionu každý den.