Průlom: Od ledna jsou možné elektronické registrace

30.01.2014 15:24

Cesty na registrační místa budou od ledna minulostí, zbytečností. Fotbalová asociace České republiky spustí od začátku roku 2014 systém elektronických registrací.

„Je to přelomový okamžik. Nebude nutné navštívit fyzicky registrační místo a přestupy se budou moci realizovat z bydliště,“ říká předseda krajského svazu Václav Andrejs. „Podle mého názoru to výrazně sníží časovou náročnost celého úkonu a považuji to za velkou službu pro fotbalovou veřejnost,“ dodává.

Jak bude on – line spojení s asociací, jež umožní mnohem snadnější registrací přestupů, probíhat?

Každý klub si zvolí svého administrátora s přístupem do systému. On jediný bude klub zastupovat. „Přestup bude zlegalizován v okamžiku, kdy vysloví souhlas kluby i hráč. To vše se stane elektronicky,“ popisuje Andrejs.

V současnosti asociace dořešuje způsob předávání fotografií lhůtu, v níž budou hotové registrační průkazy. „Způsob úhrady bude nejspíš probíhat formou sběrných faktur za určité období na klub. Se vznikem nového systému budou souběžně fungovat i klasická registrační místa. Výhody nového systému jsou jasné - úspora finanční i časová,“ tvrdí předseda krajského svazu.

 
redakce Fotbal v kraji, VV KFS